Skip to main content

Vestland fylkeskommune, som äger de regionala vägarna i Vestland i Norge, gjorde en demoinstallation av Actibump i Bergen och har nu utvärderat den ur en massa olika synvinklar. Deras slutsatser är mycket positiva och är i korthet:

• Jämförelser mellan hastighetsmätningar innan och efter installation indikerar en markant hasighetsreduktion vid Actibumpinstallationen

• Hastighetsmätningar ca 80 meter efter installationen visar en mindre hastighetsreduktion.

• Blåljusorganisationerna är positiva till åtgärden.

• Kollektivtrafiken har inte haft några anmärkningar på installationen av Actibump.

• Väldigt få klagomål från allmänheten.

• Det har inte observerats några situationer med cyklister som har kört över luckan men några cyklister har svängt in i cykelfältet strax före Actibump.

• Det har observerats nedbromsning och undanmanöver med MC men det skedde på ett väl kontrollerat sätt.

• Det har inte kommit in eller observerats några oönskade handlingar som kan knytas till systemet.

• Högre kostnad än ordinarie hasighetsdämpande åtgärder men mervärde i form av trafikdata.

Du kan hitta hela rapporten, på norska, HÄR

Leave a Reply