Skip to main content

Edeva är en del av ett projekt för att introducera mobil miljömätning med hjälp av autonoma fordon i Linköping. Två självkörande bussar utrustas med ett sensor-kit och EdevaLive-plattformen övervakar, samlar in och visualiserar data från sensorerna. Det som utvecklas i projektet blir en Actinode, ett sensor-kit som kan mäta ett antal miljömässiga faktorer. Idén är att mätning över en större yta i både realtid och över tid ger en bättre förståelse för hur luftkvalitet och andra faktorer varierar över tid och över områden. Det har även placerats ut ett antal fasta Actinoder att jämföra med.

De andra parterna i detta projekt är VTI, Sensorbee, Östgötatrafiken och Linköpings kommun.

Leave a Reply